5. NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2011-DUHOVNA KONEKCIJA zbirka radova učesnika manifestacije Sarajevo, 2011.

 

Međunarodna kulturna manifestacija

„5. Novosarajevski književni susreti-2011“

Promocija zbirke/časopisa „DUHOVNA KONEKCIJA“


 

„DUHOVNA KONEKCIJA“ , zbirka radova učesnika Međunarodne kulturne manifestacije

 

„5. Novosarajevski književni susreti-2011“ / 213 autora iz 21 zemlje.

 

Promocija zbirke je u sklopu Centralne manifestacije 06.08.2011.,

sa početkom u 17:00 sati u Kongresnoj dvorani hotela Radon Plaza.

 

 

 


 

 

 

5. NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI – 2011DUHOVNA KONEKCIJA

zbirka radova učesnika manifestacijeSarajevo, 2011.

……………

DUHOVNA KONEKCIJA
Zbirka radova učesnika manifestacije
„5.Novosarajevski književni susreti-2011“

Urednik:
Ibrahim Osmanbašić

Saradnici:
Mersida Sadiković-Osmanbašić i Željko Perović

Dizajn:
Amina Zimić i Ibrahim Osmanbašić

Izdavač:
Udruženje za kulturu-Novo Sarajevo (KNS)
H.Čemerlića 49; Sarajevo

Godina izdavanja i štampanja:
2011.

Štampa:
„Štamparija Fojnica“ d.d. Fojnica
Za štampariju: Šehzija Buljina, direktor

Tiraž:
300 primjeraka

____________________________
Publikacija izlazi jednom godišnje.

ISSN 1986-9290

………………………………….

SADRŽAJ

I)  SVJETLO SVJETLOSNE GODINE

1.    Ibro Suhopoljac  – „PISMO IZ SIDNEJA“…………………………………………… 5
2.    Gregor Grešak – „POETU ZA PUT“ ………………………………………………… 6
3.    Mersida Sadiković-Osmanbašić – „PORUKA“…………………………………….. 7
4.    Marko Elsner Grošelj –
„UTISNUTI SE U VRIJEME VISOKOG SUNCA“ ………………………………………. 8
5.    Đurđa Vukelić-Rožić – „OD LJEPOTE BOLI ME NOĆNO NEBO“ ……….. 9
6.    Marija Perić-Bilobrk – „LJUDI U KUTIJAMA“ …………………………………. 10
7.    Cvetka Bevc  – „KIŠA“ ……………………………………………………………… 11
8.    Uglješa Vuković  – „VODIČ ZA POSJETU SARAJEVA“ …………………… 12
9.    Suada  Malkoč-Kovačević  – „A MOSTA NEMA“ ………………………….. 15
10.    Kristina Bojanović  – „ZOV“  ………………………………………………………. 16
11.    Dino Pora Porović – „SVJETLO SVJETLOSNE GODINE“ ………………….. 17
12.    Milena Sušnik Falle – „DUBOKI UREZI“ ………………………………………. 18
13.    Ante Matić – „KAKO TO DA NEBO NE STARI“  …………………………….. 19
14.    Denis Dželić – „SMOKVA“ …………………………………………………………. 20
15.    Mustafa Balje  – „ZAVJEŠTALAC…“……. …………………………………….. 23
16.    Senada Smajić  – „SIJANA“ …………………………. ……………………………. 24
17.    Ivan Korponai – „BAŠČARŠIJA“ …………………………………………………. 25
18.    Lidija Pavlović-Grgić – „CRVENA SLIKA“ …………………………………….. 25
19.    Ivan Dobnik – „SATI…“ ……………………………………………………………. 26
20.    Sadija Klotz – „MIRIS BOSNE“ ………………………………………………….. 27
21.    Jelena Stojsavljević – „KRISTAL“ ……………………………………………….. 28
22.    Ana Porenta – „KAMENOVI“ ……………………………………………………. 29
23.    Ognjen Pudar – „SARANSAKLI PRDEŽ“ ……………………………………. 30
24.    Mirsad Bećirbašić – „VELIKO I MALO“ ……………………………………… 34
25.    Rudi Stopar – „SPUŠTAM SE BEZ STRAHA…“ …………………………….. 35
26.    Željko J. Cesnak – „O OBALE…“ ………………………………………………. 36
27.    Zoran Pevec – „PJESNIKOV OSMIJEH“ ……………………………………… 37
28.    Meho Jakupović – „DOBRO JUTRO, PRIJEDORE“ ………………………… 38
29.    Neža Maurer – „NEIZMJERNA DUBINA“ …………………………………….. 39
30.    Milanka Blagojević – „OBIČAN ŽIVOT JEDNE OBIČNE
NARANDŽE“ (odlomak) ………………………………………………………………… 40
31.    Admiral Mahić – „NOĆAS JE SAZRIO PLOD“ …………………………….. 43
32.    Adnan Subašić – „DALEKO OD RAJA“ …………………………………….. 44

II)  SREDINA U UMJETNOSTI

33.    Ivo Stropnik  – „VRIJEME (XVI)…“ ……………………………………………47
34.    Ena Šečić – „VUK U JANJEĆOJ KOŽI“  …………………………………… 49
35.    Marija Škornički  – „POTEZ U PLATNU“ ……………………………………. 50
36.    Edina Heldić-Smailagić  – „PREVLAST“ ……………………………………… 50
37.    Sandra Džananović  – „ČOVJEČE“…………………………………………….. 51
38.    Tomislav Raum  – „KIŠOM OBOJI…“………………………………………… 52
39.    Inda Mulaahmetović – „POVRATAK U NEPOZNATO“  ……………… 53
40.    Dani Bedrač  – „TRI PTICE“……………………………………………………. 54
41.    Slobodanka Živković  – „PREŠUĆENO“ …………………………………….. 54
42.    Jasna Primorac  – „STARI MOJ“ ……………………………………………..  55
43.    Kemal Handan  – „KNJIGA“……………………………………………………. 56
44.    Nino Flisar – „ISTOK – ZAPAD“ ………………………………………………. 56
45.    Armin Hadžiavdić – „PATRIOTSKA PRIČA“ …………………………….. 57
46.    Meta Kušar  – „VI“ ………………………………………………………………… 60
47.    Glorjana Veber  – „SREDINA U UMJETNOSTI“ …………………………. 61
48.    Miroslav Kovač – “POKUŠAJ“ …………………………………………………. 62
49.    Branko Baćović  – „HOD PO ŽICI“ …………………………………………… 62
50.    Nurija Delić – „SRCA NEMIRNA“ ……………………………………………. 63
51.    Željko Perović – „U POLJU“ ……………………………………………………. 63
52.    Jusuf Džafić – „KAIRO I AZHAR“……………………………………………. 64
53.    Patricija Dodič–Patra  – „MRMLJAJUĆE“ …………………………………. 65
54.    Vladimir Petrović – „ČETIRI JAHAČA“ …………………………………….. 65
55.    Bjonda Visković – „BAKINA BOSNA“ …………………………………….. 66
56.    Josip Matej Bilić – „PONOĆNO LUTANJE“ ……………………………… 67
57.    Stojan Špegel – „KRHKO I NJEŽNO BIĆE“ ……………………………… 68
58.    Ladislav Babić  – „NA TVOM PUTU…“ …………………………………… 69
59.    Asima Smajić – „HABIBA“  ……………………………………………………. 70
60.    Asim Bajramović – KREJ BREGAVE TANKA KULA …………………….. 72
61.    Andraž Polič – „AVENIJA MUZA“  …………………………………………… 73
62.    Radharani Pernarčič – „DALEKO NA POLJU, GDE ĆE NAS
POMERITI DUBOKI SAN,gjong.“ ……………………………………………………. 74
63.    Emir Sokolović – „TR(E)N“ ……………………………………………………… 76
64.    Jan Šmarčan – „ČUČIM U JAMI“ …………………………………………….. 76
65.    Žiga Stopinšek – „MUMIJA“ …… ……………………………………………… 77
66.    Lučka Zorko – „MODERNA PSIHOTERAPIJA“ ………………………… 78
67.    Emina Jusufović  – „DVA FILDŽANA“ (odlomak) …………….. ……… 79
68.    Pijo Pleh – „PJEVAJ“ …………………………………………………………….. 82
69.    Elvira Jakovac – „ASK ILAHI“ ………………………………………………… 83
70.    Andrej Steničnik – „POVRATAK KUĆI“……………………………………. 83
71.    Nisad Šiško Jakupović – „KEVLJANSKA“ ………………………………… 84
72.    Tea Oršanič – „SUZE I KRV, SUNCE I TI“ …………………………………. 85
73.    Ilma Smajić – „OGLAS“ ………………………………………………………… 86
74.    Ermin Lagumdžija – ŽELUČANA KISELINA ……………………………….. 87
75.    Boštjan Narat  – „KAKO ZAVRŠITI OVU PJESMU“ …………………….. 89
76.    Goran Sarić – „LUTKA BOSANKA“  ….. ……………………………………. 91
77.    Aron Baretić – „POPUT NOĆI“ ……………………………………………….. 92
78.    Semira Jakupoviċ – „SEMAFOR“ ……………………………………………… 92
79.    Nataša Kupljenik – „31.12.2010.“ … …………………………………………… 93
80.    Boštjan Novak – „CRNO ZLATO“ …………………………………………….. 94
81.    Nenad Zorić – „BOSNA“ (odlomak iz poeme) ……………………………… 95
82.    Biljana Gajić – „NEPOTREBNO DUGAČKA PJESMA
JEDNOM DIJALOGU I DVA MONOLOGA“ ………………………………………… 97
83.    Iva Papić – „PROTINA ŽENA“ ………………………………………,,………. 99
84.    Selma Čeliković  – „IMPERATIV“ ………………………………………….. 100
85.    Nikola Šimić Tonin  – „CRNA UDOVICA“ ………………………..,,…….. 100
86.    Vesna Korać – „KANDIRANE  LJUBIČICE“ .. ……………………,,,….. 101
87.    Mirjana Kapetanović  – „VUK“  (odlomak) ………………………………. 102
88.    Rajko Glibo  – „JESENJIN NA MLAVI“ ……………………………,,……. 105
89.    Benjamin Čuruković  – „VRIJEME“ …………………………..,,,,,,……….. 106
90.    Elvira Čorbo – „NORA“ …… ………………………………………………… 107
91.    Vjekoslav Vukadin – „HISTORIJSKI“ ……………………………………. 108

III) SNOVI KAO POEZIJA

92.    Sanjin Ćiković  – „FAKULTET“ ……………………………………………. 111
93.    Nikola Baćo Vujnović – „SNOVI  KAO  POEZIJA“………………….. 112
94.    Mateja J. Hočevar  – „ZBIRKA“ …………………………………………….113
95.    Fahrudin Dino Avdibegović  – „POSLJEDNJI DAH“ ………………….. 114
96.    Daniela Borovnjak  – „DAN LJUBAVI“ …………………………………. 118
97.    Franjo Matanović  – „PJEVAJMO O LJUBAVI“…………………. ….. 119
98.                 Valerio Orlić – SAMO JEDNU PJESMU NAPISAH ZA TEBE
(odlomak iz poeme) …………………………………………………………………. 120
99.                  Nermin Delić – „KULA OD PIJESKA“……………………………………. 121
100.    Amira Hamza  – „PRIZNAJEM“……………………………………………………… 122
101.    Gordana Radovanović  – „PONORNICA“………………………………………….. 122
102.    Vesna Hlavaček  – „SUNČANA JAVA“…………………………………………… 123
103.    Alenka Kveder – „USPRKOS SVEMU ILI BAŠ ZATO“ ……………………….. 124
104.    Ljiljana Meštrić – „STRANAC“  (odlomak) ………………………………………. 125
105.    Mersima Mehanović  – METAR ……………………………………………………. 127
106.    Simona Kopinšek – „JEDNOSTAVNO JE VEČNO U KRUŽENJU
PROMJENE JE SUSRET“ …………………………………………………………. 128
107.    Kasja Gruica Kurtović  – „OSTAVI TRAGA“ ………………………………………. 129
108.    Tanja Stanić – „STRUNE“ …………………………………………………………….. 130
109.    Petra Kolmančič  – „TI SI MI“ ……………………………………………………….. 131
110.    Evica Kraljić – „LISTAJUĆI   SJEĆANJA“ …………………………………………..132
111.    Sanela Boškailo – „LEPTIRICA“ …………………………………………………….. 133
112.    Peter Andrej – „JOJ, GOSPOSKA KAKO SI USKA“ (odlomak) ……………… 134
113.    Rezka Kanzian  – (IZ GLAVE UZDISAJ…)………………………………………… 136
114.    Borut Gombač  – „PJESMA“…………………………………………………………. 137
115.    Nermin Delić – „POŽURI“ …………………………………………………………….. 138
116.    Lidija Brezavšček  – „BIT ĆEŠ KOD KUĆE“ …………………………………….. 139
117.    Hedina Tahirović-Sijerčić  – „RAZGOVOR SA MJESECOM“ ……………….. 140
118.    Stjepan Zelenika  – „REZIME JEDNOG NEŽENJE“ (odlomak) …………….. 141
119.    Jovanka Babić Jelovac  – „NOVO JUTRO“  …………………………………….. 143
120.    Nisveta Šabić- Grabovac  – „KIŠA“………………………………………………… 144
121.    Jagoda Nikačević  – „TREŠNJA“ …………………………………………………. 144
122.    Aida Hajdar  – „BUDI U MOJIM SNOVIMA“ ……………………………………. 145
123.    Saša Strnad  – NJEŽNE MINUTE ČEKANJA ………………………………….. 146
124.    Ivica Smolec – „LJUBAV DO SMRTI“ ………………………………………….. 147
125.    Svebor Delić  – „CRVENA RUŽA (NAJLJEPŠA)“…………………………….. 148
126.    Aldina Rovčanin  – „VRUĆ VJETAR“……………………………………………. 149
127.    Safer Grbić  – „ZAR JE MOGUĆE…“ ………………………………………….. 150
128.    Irena Grubišić- Čabo  – „MJESEČEVI SNOVI“ ……………………………… 151
129.    Lidija Gačnik Gombač  – „PREĐA“ ……………………………………………. 151
130.    Milica Mima Dmitrović,Todorović  – „LЕPА PRIČА“ (odlomak)…………… 152
131.    Josip Grabušić – „UTORAK“ …………………………………………………… 154
132.    Danja Đokić – „UZALUDNA PJESMA“ ………………………………………. 155
133.    Andrej Debeljak  – „ZABORAVLJAM“………………………………………. 156
134.    Katica Felštinski – „NOČAS ĆU OBUĆI TUGU“ …………………………. 157
135.    Dragan Mučibabić  – „EMOCIJE“ …………………………………………….. 158
136.    Irena Bera  – „LICA“ …………………………………………………………….. 158
137.    Zlatka Emeršić  – „VISOVI HIMALAJA“ …………………………………… 159
138.    Slavica Kasipović  – „TVRĐAVA“ ………………………………………….. 160
139.    Kerim Bevrnja  – „U OKLOPU ŠUTNJE“ …………………………………. 161
140.    Vida Nenadić  – „NEBESKI PEJZAŽI“ …………………………………….. 163
141.    Lejla Smailagić  – „POD OKRILJEM NOĆI“ ……………………………… 164
142.    Amira Nimer  – „JARANICE“  (odlomak)…………………………………. 165

IV) OD VREMENA DO VREMENA

143.    Andrea Debak  – „SOCIJALNA“ …………………………………………….. 169
144.    Natalija Ž. Živković  – „PISCI JURE ČITAOCE“ …………………………… 170
145.    Slobodan Bajić – Boco  – „IZ RECYCLE BIN-a“ ………………………… 171
146.    Jože Vidmar  – „RIJEČI“…………………………………………………………. 173
147.    Dajana Sučić  – „NAGOVJEŠTAJ SMRTI“ ……………………………….. 174
148.    Ramiz Velagić – „ANONIMNO“ ………………………………………………. 176
149.    Velid Bajramović – „EDINOV KAČKET“ / “NIJE MUŠKO“ …………….. 176
150.    Nijaz Salkić  – „ZAMIRIŠE LI MUSAFIRSKA SOBA“ ………………….. 177
151.    Radojka Paunović  – „ŽIVOT KAO GODIŠNJA DOBA“ ……………….. 178
152.    Merima Torlo  – „BEZBROJ PITANJA“ …………………………………….. 179
153.    Luka Vukušić  – „KRAĐA“ …………………………………………………… 180
154.    Muamera Bjelkić-Terzić  – „KAPIJA BOSANSKA“ ……………………… 181
155.    Nuška Golobič  – „FRAGMENT“ …………………………………………….. 182
156.    Ivan Bujan  – „OKRUTNA MAJKA“ ………………………………………… 182
157.    Idriz Saltagić  – „ŽUBORI LI MOJA BISTRA RIJEKA“  ………………… 183
158.    Nebojša Đorđević  – „ITALIJANSKI PJESNICI“ …………………………. 184
159.    Jagoda Mustapić  – „PONEKAD“ ………………………………………….. 184
160.    Ljiljana Crnić  – „KADA U ŠKRINJU VIRNEM“ ……………………….. 185
161.    Aleksandra Marilović  – „U NASELJU SUNCA“………………………… 186
162.    Ibrahim Osmanbašić  –
„VEČERAS NEĆU OTIĆI NA FACEBOOK“………………………….. 187
163.    Davorka  Flego – „ČUVARICA USPOMENA“ ………………………….. 189
164.    Damjan Japelj  –
„KRAJOLIK (DUPLI RICTAMETAR)“ ………………………………….. 190
165.    Amela Kereš  – „KOSTIM“ …………………………………………………….. 191
166.    Aldijana  Mustafić– „ZGASNU ĐULA MILOVANJA ŽEDNA“ …………… 192
167.    Sandra Zec  – „PLAVA BOJA AVATARA“ …… 194
168.    Džabir Sedić  – „NEMA ODGAĐANJA“ ……………………………………. 194
169.    Sead Hambiralović – „BIJELI GOLUB“……………………………………….. 195
170.    Bojan Krivokapić  – SLEDEĆA STANICA ………………………………….. 196
171.    Tea Plesničar  – „MIRIS ASFALTA“………………………………………….. 198
172.    Irena Kus  – „16 SATI“…………………………………………………………….. 199
173.    Hanifa Halilović – „NA ZEMLJI“ …………………………………………………. 200
174.    Franci Novak  – „FOTOGRAFIJA“ ……………………………………………… 201
175.    Azra Hadžić – „PUTANJA“ ……………………………………………………….. 202
176.    Šeherzada Džafić – „KAKO SAM POČELA PISAT’?“ …………………….. 203
177.    Jani Kovačič  – „Imam ruke…“ …………………………………………………. 205
178.    Alma Jeftić – „KAMENE USPOMENE“ …………………………………….. 206
179.    Lucija Lotus Mlinarič  – „BIĆE“ ………………………………………………… 207
180.    Imre Zolt  – „SMRZNUTI GALEBOVI“ ……………….. ……………..,,…… 208
181.    Aida Šečić  – „TU NOĆ KAD SI SE UDAVALA“ …………………………. 210
182.    Helena Frece  – „TICALA“……………………………………………………….. 212
183.    Milojka B. Komprej  – „PJESMA“………………………………………………. 212
184.    Elma Velić  – „NEKAD KAO PRIJE“……………………………………………213
185.    Aleksandra Kocmut   – „INSOMNIJA“………………………………………..  215
186.    Karmen Hribar  – „POČETAK“…………………………………………………… 215
187.    Vedran Rutnik  – „DJECA“ ……………………………………………………….. 216
188.    Iztok Kodrič  – „SLUTNJA“ ………………………………………………………. 216
189.    Ksenija Jus – “KRASNI NOVI – OPET!”……………………………………… 217
190.    Momčilo Vukosav – „MOSTAR“ (odlomak)………………………………… 218
191.    Ida Semenič  – „IZA SNOVA“……………………………………………………. 220
192.    Sead Đonlagić  – „CVIJEĆE  MOJE“ ………………………………………….. 221
193.    Alisa Maličević  – „NULA“………………………………………………………… 222
194.    Jure Drljepan  – „JESENSKI AKVARELI“………………………………….. 223
195.    Kasim Susak-Keke  – „BOSANSKI STEĆAK“ ……………………………. 224
196.    Silva Langenfus  – „U TRAŽENJU BLAGA“ ………………………………. 225
197.    Ana Janković  – „ON JE REKAO“………………………………………………. 225
198.    Dušan Šabić  – „NOSIŠ LI JOŠ ONE DIMIJE“…………………………….. 226
199.    Tajša Perović  – “SUNCE NADIRE…“………………………………………… 227
200.    Idriz Hodžić  – „USNULE ŽELJE“……………………………………………… 227
201.    Nataša Heleta – „KNJIGE SU PREČICE ZA SNOVE“………………….. 228
202.    Enes Topalović –„DUG“………………………………………………………….. 229
203.    Orlando Uršič  – „SPORT BILLY“ (odlomak) ……………………………… 230
204.    Mirveta Islamović  – „MOJI STARI BOŠNJANI“ …………………………… 232
205.    Nada Crnogorac  – „NIJEMI FILM“ …………………………………………… 233
206.    Maida Šišić  – „PJESMA O PJESMI“ ………………………………………. 234
207.    Anto Zirdum – „VIDOVITI KRALJ MATIJA“ (odlomak) …………………….235
208.    Bojana Kulidžan  – „LJUDI-PIJAVICE“………………………………………. 236
209.    Đura Šefer Sremac –
„BALKANSKI JARAC I EUROPSKA KOZICA“ ……………………….. 237
210.    Ivan Vrljić  – „NOĆNA SJETA“ ………………………………………………… 239
211.    Saša Užarević  – „PJESMA O PROLJEĆU“…………………………………. 239
212.    Sulejman Aličković   – „PUT ISTINE“ ………………………………………… 240

213.    Milan Dekleva  – „POZADINA SVJETLOSTI“ ………………………………. 243

 

 

 

KNS/25.07.2011

 ..više na  DUHOVNA KONEKCIJA- ZBIRKA RADOVA

O malaplava

putujem, hoces sa mnom?
Ovaj unos je objavljen pod Drugi o meni i označen sa , , , , , , , . Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s